قابل توجه دانشجويان ترم آخر كليه رشته هاي كارشناسي زبان(مترجمي-ادبيات و دبيري)

دانشجوياني كه ترم جاري ترم آخر آنهاست(حداكثر تا 24 واحد مانده) بايستي تا قبل از پايان هفته اول هر ترم كليه دروس مورد تقاضاي خود را كه در انتخاب واحد اوليه اعلام نشده كتبا و شخصا به مدير گروه اعلام كنند تادر حذف و اضافه دروس درخواستي آنها معرفي شوند.جهت ترم تابستاني نيز تا سقف حد اكثر 6 واحد درخواست خود را به دفتر گروه تحويل نماييد.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط